Projeler ve İş Geliştirme Merkezi

Entellektüel Varlıklar Ofisi

Ticarileşme hedef ve umudu olan Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla ilgili fikri mülkiyet hakları süreçlerinin izlenmesine destek verir. Ayrıca, gerek UAÜ’de gerekse diğer üniversitelerde geliştirilen teknolojilerin ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesine destek sağlar. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ara yüzey olarak görev alması, öğretim üyelerine proje teklifi ve bütçe hazırlama aşamalarında destek vermesi, proje sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi, Entelektüel Varlıkların (Fikri Mülkiyet Haklarının) yönetilmesi, patent başvurularının yapılması ve ürün ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi bu birim tarafından sağlanır.