Projeler ve İş Geliştirme Merkezi

Hakkımızda

Projeler ve İş Geliştirme Merkezi “PRİMER”; Proje Geliştirme Ofisi, Proje Yönetim Ofisi, Entelektüel Varlıklar Ofisi, İş Geliştirme ve Girişimcilik Ofisi adı verilen birimlerden oluşmaktadır.

Proje Geliştirme Ofisi; Proje Bankasında yer alan projeler için uygun hibe programlarını tarayarak taslak mantıksal çerçevesini hazırlar ve proje başvurusunun hazırlanmasından projenin sonlandırılmasına kadar geçen süredeki proje döngüsü yönetimine destek verir. Destek programlarına ilişkin bilgi günleri düzenler. Kapasite geliştirme etkinlikleri ile proje başvuru sayısının artırılması için gerekli faaliyetleri düzenler. Danışmanlık hizmetleri ve finansal yönetim desteği ile proje uygulama etkililiğinin artırılması yönünde faaliyetlerde bulunur.

Proje Yönetim Ofisi; Proje başvurusunun kabul edilmesiyle UAÜ projeler yönergesine ve hibe kuruluş ile imzalanan sözleşme koşullarına uygun şekilde başvurusu yapılan projenin yürütülmesi sağlar. Projelerdeki değişiklik isteklerinin yerine getirilmesi ve bu değişikliklere göre projelerin yönetilmesi, proje döngüsü yönetimimin bir parçası olan idari ve mali raporların, faaliyet, ilerleme, kapanış ve denetim raporlarının hazırlanması, uygulamaya ilişkin etkililik artırıcı ilke, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi, projelerin çıktılarının kurum içinde ve dışında yayımının sağlanması Proje Yönetim Ofisinin görevleri arasındadır.

Entelektüel Varlıklar Ofisi; ticarileşme hedef ve umudu olan Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla ilgili fikri mülkiyet hakları süreçlerinin izlenmesine destek verir. Ayrıca, gerek UAÜ’de gerekse diğer üniversitelerde geliştirilen teknolojilerin ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesine destek sağlar. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ara yüzey olarak görev alması, öğretim üyelerine proje teklifi ve bütçe hazırlama aşamalarında destek vermesi, proje sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi, entelektüel Varlıkların (fikri mülkiyet haklarının) yönetilmesi, patent başvurularının yapılması ve ürün ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi bu birim tarafından sağlanır.

İş Geliştirme Ve Girişimcilik Ofisi; İş Geliştirme sürecinde çeşitli endüstrilere yönelik verimlilik, kalite, uluslararasılaşma ve ARGE alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini akademik ve uygulamalı olarak yapar.
Girişimcilik sürecinde ise kampüste girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenir. Ayrıca Ön-Kuluçka Merkezi [pre-incubator] ile iş fikri aşamasından şirket kurma aşamasına kadar girişimci öğrencilere destek verir.
İş fikri yarışmalarının düzenlenmesi, iş modeli eğitimlerinin verilmesi, network etkinliklerinin düzenlenmesi, başlangıç sermayesi bulmada danışmanlık hizmetlerinin verilmesi bu birimin görevlerindendir.