Projeler ve İş Geliştirme Merkezi

Merkez Direktörü

Proje Döngüsü Yönetimi bakış açısı içerisinde Üniversitenin kaynak gelişimine destek olmak için Proje Geliştirme, Proje Yürütme, Fikri Mülkiyet Hakları, Sektörel Gelişim Programları, Girişimcilik Programları vb iş süreçlerini yönetir. Girişimcilik derslerini verir. Proje Yönetme ve Geliştirme ekiplerine rehberlik eder ve gerektiğinde eğitimler verir. Proje Geliştirme Ofisi Yöneticisi, Proje Yönetme Ofisi Yöneticisi, Entelektüel Varlıklar Kıdemli Uzmanı ve İş Geliştirme ve Girişimcilik Ofisi Yöneticisi ile günlük “cockpit” toplantıları yapar. Bu yöneticilerden Aylık Faaliyet Raporu alır.  Aylık FMEA tablosu müzakereleri yapar ve tüm birimler ile ayrı ayrı Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) geliştirir ve böylece merkezin hizmet verme kalitesini sürdürülebilir kılar. Merkezin 4 yıllık stratejik planını UAÜ Stratejik Planı ile uyumlu bir şekilde geliştirir ve gerektiğinde günceller. Ulusal ve uluslararası platformlarda merkezin tanıtımını yapar ve işbirlikleri geliştirir.