Projeler ve İş Geliştirme Merkezi

Proje Geliştirme Ofisi

Proje Bankası için kurum ihtiyaçlarını araştırarak projeler geliştirir. Geliştirilen projeler için uygun hibe programlarını araştırır ve taslak mantıksal çerçeveleri hazırlar. Projelerin hazırlanmasından sonlandırılmasına kadar geçen süredeki proje döngüsü yönetimine destek verir.